Tvättsymboler – Tvättråd med bilder på symbolerna

Vad betyder tvättsymbolerna?

Tvättsymbolerna anger hur ett plagg ska tvättas, torkas, strykas, kemtvättas eller blekas. Tabellen nedan hjälper dig att veta vad varje symbol betyder.

Klicka på en symbol för att gå till liknande symboler:

Innehållsförteckning

Vad betyder tillägssymbolerna?

Ibland dyker det upp extra symboler under de vanliga tvättsymbolerna. Så här läser du av dem:

Symboler Betyder
1 streck under symbolen Skonsam tvätt. Tvättas med mindre centrifugering och mindre rörelser i tvättmaskinen
2 streck under symbolen Extra skonsam tvätt - T ex Siden och ull

Tvättemperatursymboler

Symbolerna med siffror eller prickar inuti en balja med vatten visar hur hög temperatur du kan tvätta ditt plagg i tvättmaskinen.

Symbol för maskintvätt 30 grader

Maskintvätt 30 grader

Symbolen innebär att varan tål att maskintvättas i 30 grader celsius som maximal temperatur.

Maskintvätt 40 grader

Denna symbol innebär att varan kan maskintvättas med en temperatur på max 40 grader celsius.

Symbol för maskintvätt 50 grader

Maskintvätt 50 grader

Symbolen betyder att plagget kan tvättas i tvättmaskin i max 50 grader celsius.

Symbol för maskintvätt 60 grader

Maskintvätt 60 grader

Plagget kan tvättas i maskin vid en temperatur på upp till 60 grader celsius.

Symbol för maskintvätt 70 grader

Maskintvätt 70 grader

Plagget tål att tvättas i maskin vid en maximal temperatur på 70 grader celsius.

Symbol för maskintvätt 95 grader

Maskintvätt 95 grader

Rekommenderad maxtemperatur vid maskintvätt är 95 grader.

Symbol för maskintvätt i kallt vatten

Maskintvätt i kallt vatten

Denna tvättsymbol betyder att plagget kan maskintvättas i en temperatur på högst 30 grader celsius.

Symbol för att tvätta i högst 40 grader, 2 prickar i en balja

Maskintvätt 40 grader

Tvättsymbolen betyder att kläderna kan maskintvättas i högst 40 grader.

Symbol för att tvätta i högst 50 grader, 3 prickar i en balja

Maskintvätt 50 grader

En balja med tre prickar betyder att plagget kan maskintvättas i en temperatur på upp till 50 grader celsius.

Symbol för att tvätta i högst 60 grader, 4 prickar i en balja

Maskintvätt 60 grader

Fyra prickar inuti en balja innebär att varan kan tvättas i maskin, men att den inte får utsättas för högre temperatur än 60 grader.

Symbol för att tvätta i högst 70 grader, 5 prickar i en balja

Maskintvätt i 70 grader

Symbolen betyder att plagget kan tvättas i en maskin. Temperaturen bör inte överstiga 70 grader.

Symbol för att tvätta i högst 80 grader, 6 prickar i en balja

Maskintvätt 95 grader

Denna symbol betyder att den högsta temperaturen för maskintvätt av plagget bör vara 95 grader.

Tvättråd symboler

Här är en snabbguide till de vanligaste tvättsymbolerna:

Symbol för normal maskintvätt

Normal maskintvätt

Symbolen betyder att plagget kan tvättas i maskin.

Symbol för syntettvätt

Skonsam tvätt

Kan tvättas i tvättmaskin med skonsam tvätt. Skonsam tvätt betyder färre trumrörelser och mindre centrifugering.

Symbol för extra skonsam tvätt som består av en balja och två streck under

Extra skonsam tvätt

Symbolen betyder att plagget kan tvättas i maskin med extra skonsam tvättcykel.

Symbol för handtvätt

Handtvätt

Symbolen betyder "handtvätt". De flesta moderna tvättmaskiner har handtvättsprogram.

Symbol för ej vattentvätt

Ej vattentvätt

Denna symbol betyder att plagget inte får tvättas i vatten.

Torktumlare symbol

Nedan finns alla symboler för torktumlare:

Symbol för torktumling

Kan torktumlas

Denna symbol betyder att man kan torka plagget i en torktumlare på normal temperatur.

Symbol för får ej torktumlas

Får ej torktumlas

Symbolen betyder att plagget inte får torkas i torktumlare.

Symbol för tål att torktumlas vid låg temperatur

Torktumlas vid låg temperatur

Plagget tål att torktumlas, men endast vid låg temperatur.

Symbol för tål att torktumlas vid normal temperatur

Torktumlas vid normal temperatur

Symbolen betyder att plagget kan torkas i torktumlare vid normal temperatur.

Torktumlare symbol för hög värme

torktumlas vid hög temperatur

Plagget kan torkas i torktumlare även vid högre temperaturer.

Information om symbolen för torktumlare

Att torka kläder i torktumlaren är en vanlig syssla som många människor gör regelbundet.

Vissa plagg kan dock förstöras utav torktumling och det är därför viktigt att veta vilka symboler man ska hålla utkik efter innan man slänger in tvätten i torktumlaren.

Hur ser då tvättsymbolerna för torkning ut? Alla torksymboler omges av en fyrkant. Denna fyrkant står för torkning.

En fyrkant med en ring inuti symboliserar torktumling. En, två eller tre punkter inuti ringen står sedan för hur hög temperatur plagget kan torktumlas i.

Det finns ingen symbol för torkning på min ettikett

Om det inte finns någon symbol för torkning så kan man kolla efter stryktemperatur eller hur hög temperatur plagget får tvättas i. Ju lägre tvätt- och stryktemperaturen är, desto försiktigare bör man vara vid torkning. Då kan det vara bättre att lufttorka plagget.

Tvättsymboler för kemtvätt

Här följer en lista med alla kemtvättssymboler:

Tvättsymbol kör kemtvätt

Kemtvättas

Denna symbol betyder att plagget kan kemtvättas utan risk.

Symbol för kan ej kemtvättas

Ej kemtvätt

Symbolen betyder att plagget inte får kemtvättas.

Symbol för endast kemtvätt med perkloretylen

Endast kemtvätt med perkloretylen

Detta innebär att plagget endast får kemtvättas med perkloretylen.

Symbol för kemtvätt ej starkare medel än flourväta och tvättnafta

Kemtvätt med petroleum

Plagget får enbart tvättas med kemtvättmedel baserade på petroleum.

Symbol för kemtvättas med begränsning på vattentillsättning, torktemperatur och hantering

kemtvättas med begränsningar

Skonsam kemtvätt med petroluembaserade kemtvättmedel.

Symbol för tål alla vätskor vid kemtvätt

Tål alla vätskor vid kemtvätt

Plagget kan rengöras säkert med alla typer av flytande rengöringsmedel i kemtvätten.

Symbol för professionell våttvätt

Professionell våttvätt

Detta innebär att föremålet kan tvättas med en professionell vattentvätt, det finns inga begränsningar för vilken typ av tvättprocess som kan användas.

Symbol för skonsam professionell våttvätt

Skonsam professionell vattentvätt

Plagget ska tvättas i en skonsam cykel med professionell vattentvätt och mindre centrifugering.

Symbol för extra Professionell våttvätt

Extra skonsam Professionell våttvätt

Extra skonsam professionell vattentvätt för känsliga textilier som silke och ull.

Symbol för kort kemtvätt

Kemtvätt kort tvättcykel

Detta innebär att plagget är lämpligt för kemtvätt med en kort tvättcykel.

Symbol för kemtvätt vid låg fuktighet

Kemtvätt vid låg fuktighet

Detta innebär att varan kan kemtvättas, men det bör ske vid låg luftfuktighet.

Symbol för kemtvätt med ingen ånga

Kemtvätt utan ånga

Detta innebär att plagget kan kemtvättas, men enbart utan ånga.

Symbol för kemtvätt med låg värme

Kemtvättas i låg temperatur

Detta innebär att plagget kan kemtvättas vid låga temperaturer.

Information om symbolen för kemtvätt

Tvättsymbolen för kemtvätt består av en cirkel. Bokstäverna i cirkeln är avsedda för professionella tvätterier och ger information om de tvättmedel som kan användas under tvättprocessen.

När de professionella textiltvättarna tvättar plagget tar de hänsyn till fibersammansättningen och graden av nedsmutsning för att rengöra kläderna på rätt sätt. 

Cirkeln för kemtvätt kan även ha ett rakt streck bredvid sig, det anger hur plagget skall kemtvättas.

Torkrengöring är en process där kläder och tyger rengörs med hjälp av ett kemiskt lösningsmedel i stället för vatten. Lösningsmedlet som används är vanligtvis tetrakloretylen, som också kallas perkloretylen.

Kemtvätt används ofta för kläder och tyger som är känsliga eller tillverkade av material som inte kan tvättas i vatten, t.ex. ull, silke och läder. Kemtvätt kan också användas för att rengöra kläder som är kraftigt nedsmutsade.

Om du ser tvättsymbolen för kemtvätt på en skötseletikett på dina kläder betyder det att plagget ska kemtvättas. När du tar ditt plagg till kemtvätten använder de ett kemiskt lösningsmedel för att rengöra tyget.

Fördelen med kemtvätt är att det är ett skonsamt sätt att rengöra känsliga tyger och kraftigt smutsiga kläder. Nackdelen med kemtvätt är att det är dyrare än att tvätta i vatten och kan vara skadligt för miljön.

Tvättråd för blekning

När du ser en triangel på din etikett betyder det att du kan använda blekmedel på tyget. Är triangeln kompletterad med två linjer inuti triangeln betyder det att du ska använda klorfritt blekmedel.

Är triangeln överkryssad betyder det däremot att du inte får använda blekmedel på tyget. 

Här följer en lista med alla tvättsymboler för blekning:

Tvättsymbol som visar att dem kan blekas med alla blekmedel. Symbolen består av en trekant.

All blekning tillåten

Detta innebär att plagget kan blekas med klorblekmedel och syreblekmedel.

Symbol för att inte bleka plagget

Ska inte blekas

Detta innebär att kläderna inte får blekas och att man inte får använda tvättmedel med blekmedel.

Symbol för klorblekmedel får användas

Klorblekmedel får användas

Detta innebär att tyget kan blekas med klorblekmedel.

Tvättsymbol för att inte använda klor

Blek inte med klor

Tvättsymbolen betyder att tyget kan blekas, men inte med klorblekmedel utan endast med syre.

Torkningssymboler

Torkningssymbolerna är avsedda att visa hur du kan torka kläderna utan att de skadas.

Det består likt torktumling av en fyrkant. Men istället för en cirkel i mitten, har torkningssymbolerna ett eller två streck alternativt halvcirklar inuti.

Här följer en lista för vad alla symboler betyder:

Symbol för lufttorka

Lufttorka

Denna symbol står för att plagget bara får lufttorkas.

Symbol för plantorkas

Plantorkas

Plantorka-symbolen betyder att plagget ska torkas plant tex på ett torkställ eller torkvinda.

Symbol för att inte vrida ur plagget

Vrid ej ur plagget

Denna symbol betyder att föremålet inte får vridas ur.

Symbol för dropptorkas

Dropptorkas

Detta plagg får bara dropptorka vilket innebär att du hänger upp plagget vått direkt ur tvättmaskinen.

Symbol för att torka hängande

Torka hängande

Din tvätt med denna symbolen skall torkas hängande på tex en torkvinda eller ett torkställ.

Symbol för dropptorkas plant

Dropptorkas plant

Den här symbolen visar att plagget skall dropptorkas plant.

Symbol för att plagget kan vridas ur

Plagget kan vridas ur

Plagget kan vridas ur efter tvätt. Detta är till hjälp för t.ex. plagget skall torka snabbare.

Symbol för att blöttorka kläderna i skuggan och undvik solen

Dropptorka kläderna i skuggan och undvik solen

Tvättsymbolen betyder att du ska dropptorka dina kläder i skuggan och undvika solen.

Symbol för att torka plagget i skuggan

Torka i skuggan och undvika solen

Denna symbol betyder att produkten ska torkas i skuggan och inte i solen.

Tvättsymboler för strykning

Här följer en lista med alla symboler för strykning:

Tvättsymbol för att det är okej att stryka

Tål att strykas

Detta byter att plagget tål att strykas med strykjärn.

Symbol för får ej strykas

Får ej strykas

Ett överstruket strykjärn förklarar att föremålet inte bör strykas eftersom det kan skada tyget.

Symbol för stryka med ånga

Strykas med ånga

Denna symbol står för att det går att ångstryka tyget.

Symbol för får ej ångstrykas

Får ej ångstrykas

Som symbolen visar så får detta plagg ej ångstrykas.

Symbol för stryka med låg temperatur

Strykning vid låg temperatur

Detta tyg får strykas, men bara vid låg temperatur. Högsta temperatur är 110°C.

Symbol för stryka med varm temperatur

Strykning med varmt strykjärn

Två prickar visar att tyget tål att strykas i medelhög temperatur. Högsta temperatur är 150°C.

Symbol för att stryka med hett strykjärn

Strykning vid hög temperatur

Detta tyget tål att strykas i hög temperatur. Högsta temperatur är 200°.

Information om symbolen för strykning

Symbolen för strykning består av ett strykjärn. Vilken temperatur plagget tål att strykas i symboliseras med olika antal prickar inuti strykjärnet. Temperaturen varierar mellan 1-3 prickar.

Det finns även tilläggssymboler för om man kan använda ångfuntionen eller ej på strykjärnet.

Får man använda ångfunktionen visas detta med tre streck under strykjärnet som ska föreställa ånga.

Är det däremot ett kryss över dessa streck tål tyget inte att ångstrykas.

Vad är en tvättsymbol

Du har garanterat sett tvättsymboler på etiketterna i kläder tidigare, men vad betyder de egentligen?

Tvättsymboler, även kallade skötselsymboler, är piktogram som visar de rekommenderade skötselanvisningarna för ett plagg. Skötselsymbolerna innehåller information om hur du ska tvätta, torka, stryka och bleka dina kläder – vilket gör att du inte behöver gissa dig fram till hur du ska tvätta din favorittröja.

Den internationella organisationen GINETEX har utvecklat tvättsymbolerna som representerar olika behandlingar: tvätt, blekning, torkning, strykning och professionell rengöring.

Det är bara USA och Sydkorea som skiljer sig från övriga världen. De har nämligen sina egna skötselsymboler och följer inte organisationens symboler.

Ladda hem tvättsymbolerna och sätt upp i tvättstugan för att underlätta tvättningen.

Behöver man följa tvättråden

Tvättsymbolerna på ett plagg ger information om den hårdaste behandling som plagget tål. Detta innebär att du även kan tvätta plagget vid lägre temperaturer än de som anges, men aldrig i högre.

Vart hittar jag tvättråden

Tvättanvisningarna finns vanligtvis på en etikett som fästs på plagget. Där finns en rad symboler som anger hur det aktuella plagget ska tvättas.