Hur du felsöker och reparerar en kyl som inte blir kall

Att ha en grundläggande förståelse för hur man felsöker och reparerar ett kylskåp som inte håller kylan kan spara dig både tid och pengar. I den här artikeln kommer vi att titta på vanliga orsaker till varför en kyl inte blir kall och ge steg-för-steg instruktioner för hur man felsöker och åtgärdar problemet.

Reparera kyl
Innehållsförteckning

Vanliga orsaker till att en kyl inte blir kall

Innan vi går vidare till hur man felsöker kylen är det viktigt att förstå de vanligaste orsakerna till varför en kyl inte blir kall.

De vanligaste orsakerna brukar vara problem med termostaten, läckage i kylsystemet, blockerad kondensor eller problem med kylfläktarna. 

Termostatproblem

En av de vanligaste orsakerna till att en kyl inte kyler är problem med termostaten.

Termostatens uppgift är nämligen att se till att strömmen passerar igenom kompressorn. Om termostaten är trasig eller felaktigt kalibrerad hindrar det därför kylskåpet från att nå rätt temperatur.

Kylsystemläckage

Om kylsystemet inte fungerar som det ska kan det innebära att köldmedlet läcker vilket gör det svårare för kylskåpet att uppnå önskad temperatur. 

Vid detta problem så fungerar fortfarande lampan i kylen samt kompressorn.

Blockerad kondensor

En annan vanlig orsak till att en kyl inte blir kall är en blockerad kondensor. Om kondensorn är blockerad av smuts eller damm kommer det inte igenom någon kall luft som kan kyla ner kompressorn.

Detta kan i värsta fall även leda till att kompressorn överhettas och går sönder.

Problem med kylfläktar

Till sist kan problem med kylfläktarna också hindra kylskåpet från att kyla ordentligt.

Smuts och damm som fastnar i fläktarna behöver tas bort regelbundet för att de ska fungera så effektivt som möjligt.

Problem med tätningen till dörren

Packning kyl

Om dörrarna inte sluter tätt kan varm luft tränga in i kylskåpet och orsaka att det inte kyls tillräckligt.

För att kontrollera om packningen är dålig kan du försöka dra en bit papper ut genom dörrglipan när dörren är stängd. Om papperet glider lätt ut genom glipan, behöver packningen bytas ut.

En ny packning hjälper till att förhindra luftläckage och se till att kylskåpet fungerar som det ska.

Kontakta gärna leverantören eller varumärket direkt för att vara säker på att du får rätt packning. De kan även ge dig instruktioner på hur du byter packningen på bästa sätt.

Detta brukar vara väldigt enkelt, oftast så trycker man bara dit packningen med hjälp av fingrarna.

Steg för steg-guide för felsökning av en kyl som inte blir kall

Nu när vi har en grundläggande förståelse av de vanligaste orsakerna till varför en kyl inte blir kall är det enklare att felsöka problemet.

Steg 1: Kontrollera strömförsörjningen.

 • Kontrollera att kylskåpet är anslutet till ett fungerande eluttag.
 • Se till att kretsbrytaren inte har lösts ut.

 

Steg 2: Kontrollera termostaten.

 • Försök höja eller sänka temperaturen och lyssna efter ett klickande ljud från termostatreläet.
 • Om du inte hör något klickljud, kan termostaten vara trasig och behöver bytas ut.
 • Fungerar kompressorn är det inte termostaten som är problemet.

 

Steg 3: Rengör kondensorn.

 • Stäng av kylskåpet och dra ut kylskåpet.
 • Använd en mjuk borste eller dammsugare för att rengöra kondensorn och ta bort all smuts och damm.
Rengöra kondensor

Steg 4: Kontrollera kylfläktarna.

 • Kontrollera om fläktarna fungerar korrekt och att de inte är blockerade av smuts eller damm.
 • Om fläktarna inte fungerar som de ska trots att de är rengjorda kan du behöva byta ut dem.

 

Steg 5: Kontrollera packningen.

 • Kontrollera så att packningen runt dörren till kylskåpet är hel. Är den inte hel så kan du beställa hem en ny packning och montera dit.

 

Steg 6: Kontrollera kylsystemet.

 • Om kylskåpet fortfarande inte kyler efter att ha följt de tidigare stegen bör du kontrollera kylsystemet.
 • Kontakta en professionell reparatör för att undersöka och åtgärda eventuella läckage i kylsystemet.
 

Reparationssteg för en kyl som inte kyls

Om du har felsökt och identifierat problemet med kylskåpet är nästa steg att åtgärda problemet. Här är några steg för att reparera en kyl som inte kyls ner som den ska.

Byte av termostat

Att byta en termostat är inte särskilt svårt och går oftast att göra på egen hand.

För att byta ut termostaten, stäng av kylskåpet och ta bort frontpanelen. Lossa termostatanslutningarna och ta bort den gamla termostaten.

Installera sedan den nya termostaten och anslut anslutningarna igen. Sätt tillbaka frontpanelen och sätt på kylskåpet igen.

Har du dock kvar garanti på kylskåpet rekommenderar vi att du utnyttjar denna för att få termostaten utbytt.

Byte av kylsystemkomponenter

En läcka i kylsystemet kräver oftast en mer avancerad reparation och vi rekommenderar därför att du anlitar en professionell reparatör för att göra jobbet.

Byte av kylfläktar

Kylfläkt

Att byta ut kylskåpsfläkten är en ganska okomplicerad åtgärd och går att göra på egen hand.

Börja med att skruva av skyddskåpan. Dra sedan ut kontakten till fläkten och skruva loss fläkten från kylskåpsväggen.

Sedan är det bara att ansluta och skruva dit den nya kyskåpsfläkten!

Byte av kompressor

Om kylskåpet fortfarande inte kyler efter att ha bytt ut de andra komponenterna kan det vara problem med kompressorn. 

Du behöver då kontakta en reparatör som får kika närmare på problemet.

Företag som reparerar kylskåp

Här är en lista med några företag som reparerar kylskåp i Sverige:

Svesjö kyl och frys AB – Göteborg

Tel: 031-42 44 08

E-post: info@svesjo.se

 

VitvaruHjälpen Sthlm AB – Stockholm

Tel: 08-40 90 49 79

E-post: kundservice@vitvaruhjalpen.se

 

Electrolux Home – Stockholm

Tel: 0771-76 76 76

Boka reparation: Klicka här 

 

EP-Service Kyl & Maskin AB – Malmö

Tel: 040-41 28 98

E-post: info@epservice.se

 

Kyl & Tvättspecialisten i Enköping AB – Rikstäckande

E-post: info@kylochtvattspecialisten.se

Tel: 070-324 91 50

Garantier och försäkringar för kylar och frysar

Glöm inte att många fel hos din kyl och frys kan täckas av garantier eller eventuella försäkringar. Du bör därför alltid kontakta ditt försäkringsbolag innan du börjar åtgärda några problem. Visste du exempelvis att din hemförsäkring täcker många kostnader och reparationer orsakade på grund av fel med din kyl eller frys?

Utan att du vet om det kan du även ha ett bredare allriskskydd kopplat till ditt betal- eller kreditkort. Detta förutsätter dock att du betalat för kyl- eller frysskåpet med just kortet i fråga, men täcker även självförvållade skador och inte bara fabrikationsfel.

Gör det själv - köpa reservdelar på nätet

Om du behöver köpa reservdelar till ditt kylskåp kan du hitta dem på nätet. Nettoparts har ett mycket stort utbud av reservdelar.

Du kan även kontakta tillverkaren av kylen direkt för att få hjälp med vilka delar du ska köpa.

Se dock till att jämföra priserna emellan olika butiker innan köp då de kan skilja sig rejält!

Fördelarna med att reparera kylskåp istället för att köpa nytt

Att reparera kylskåp istället för att köpa nytt kylskåp kan ha flera fördelar:

 1. Kostnadsbesparingar: Att reparera kylskåpet kan vara betydligt billigare än att köpa ett nytt kylskåp.

 2. Miljövänligt: Genom att reparera kylskåpet istället för att köpa ett nytt minskar du mängden elektroniskt avfall som genereras.

 3. Bevarar kvaliteten: Om du har en favoritkyl som du vill behålla och det går att reparera, kan det vara en bättre idé att reparera dem istället för att köpa nya som inte nödvändigtvis har samma kvalitet.

Nackdelarna med att reparera sitt kylskåp istället för att köpa ett nytt

Eventuella nackdelar med att reparera sitt kylskåp:

 1. Risk för ytterligare problem: Om du behöver reparera kylskåpet så finns det en risk att även frysen kommer gå sönder inom en snar framtid och du blir då tvungen att köpa en ny kombinerad kyl och frys eller ett nytt kyl och frys paket.

 2. Tidskrävande: Att reparera kylskåpet kan ta tid och vara ett besvärligt projekt, speciellt om det är ett större problem som kräver mer avancerad reparation.

 3. Begränsade garantier: De flesta kylskåp har bara ett par års garanti vilket betyder att reparationer kan innebära dyra kostnader om garantin hunnit att utgå. Många moderna kylskåp är mycket dyrare (och svårare) att reparera på grund av mer avancerad teknik. Ibland är det därför mer lönt att köpa ett nytt kylskåp.

Förebyggande åtgärder för att förhindra att kylskåpet inte blir kallt

Det bästa sättet att undvika problem med kylan i kylskåpet är att ta till några enkla förebyggande åtgärder. Här är några tips för att undvika problem med kylskåpet.

Rengöring och underhåll

Regelbunden rengöring och underhåll av kylskåpet kan hjälpa till att förebygga problem med kylsystemet och andra komponenter. Rengör kondensorn regelbundet och torka av kylskåpets insida för att undvika att smuts och damm samlas.

Placering av kylskåpet

Placeringen av kylskåpet kan också påverka dess funktion. Placera kylskåpet på en plats där det inte utsätts för direkt solljus eller värmekällor.

Det är också viktigt att ge tillräckligt med utrymme runt kylskåpet för att säkerställa ordentlig luftcirkulation.

Organinisera dina matvaror

Att fylla kylskåpet på rätt sätt kan också bidra till att förebygga problem med kylsystemet.

Se till att luften kan cirkulera ordentligt genom att inte överfylla kylskåpet. Förvara mat och dryck i rätt temperatur och släng utgångna livsmedel regelbundet.

Reglering av temperaturen i kylskåpet

Att reglera temperaturen i kylskåpet kan också hjälpa till att förebygga problem med kylsystemet.

Se till att temperaturen i kylskåpet är inställd på rätt temperatur och justera den om det behövs. En temperatur på 4 grader anses vara optimal för förvaring av mat och dryck.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för hur man felsöker och reparerar en kyl som inte kyler.

Genom att följa stegen för att felsöka och reparera problemet kan du spara tid och pengar. Det är också viktigt att följa några enkla förebyggande åtgärder för att undvika problem med kylskåpet i framtiden.

Följa dessa tips så kan du hålla ditt kylskåp i gott skick och förlänga dess livslängd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *