Skydda din Kyl och Frys: Allt om Garantier och Försäkringar

Kyl och frys Garantier och försäkringar

Inför ett köp av en ny kyl och frys är det viktigt att se till att vara skyddad, inte bara vid defekter och fel utan även om det skulle uppstå en kyl- och frys relaterad olycka såsom en vattenläcka. 

Vad är egentligen skillnaden mellan garantier och försäkringar och vad täcker de när det kommer till kylar och frysar? Vi tittar närmare på när det är bra att ha försäkringar för vitvaror, vilka typer av försäkringar det finns att välja på och vad de ger skydd för!

Innehållsförteckning

Vad är skillnaden mellan garantier och försäkringar?

Garantier är oftast inkluderade i priset när du köper en kyl och frys och inkluderar reparation eller utbyte av produkten om den går sönder under garantitiden förutsatt att felet beror på ett fabrikationsfel. Försäkringar, å andra sidan, köps separat och ger ekonomiskt skydd mot skador eller förlust som inte nödvändigtvis täcks av garantin, som stöld, brand eller andra skador orsakade av externa faktorer.

En ytterligare skillnad mellan garantier och försäkringar för kylar och frysar är att garantier i princip alltid är tidsbegränsade medan försäkringar ofta gäller på obegränsad tid så länge premien betalas. Dessutom behöver du vanligtvis inte betala någon självrisk för att utnyttja garantin vilket du däremot behöver göra för att ta nytta av exempelvis din hemförsäkring.

Garantier vs försäkringar för kyl och frys

Vilken försäkring eller garanti ingår när man köper en ny kyl och frys?

När du exempelvis köper ett nytt kyl och frys paket ingår oftast en garanti från butiken eller tillverkaren som vitvarorna kommer ifrån. Denna garanti är ett löfte om att produkten kommer att fungera felfritt under en bestämd tidsperiod vilken oftast brukar sträcka sig någonstans mellan 1-5 år. Det är dock inget krav på leverantörer och butiker att lämna att inkludera garanti i köpet utan detta är helt frivilligt.

Garantierna kan variera från produkt till produkt så det är viktigt att läsa igenom vilka villkor som gäller innan ditt köp. Vissa garantier täcker exempelvis endast specifika delar av kylen eller frysen, såsom kompressorn, och inte hela enheten. Det kan även finnas undantag för vad som anses som ”normalt slitage” och vad som anses vara ett tillverkningsfel eller defekt.

Försäkringar ingår mycket sällan när du köper vitvaror, men många butiker erbjuder dig att lägga till en försäkring i samband med ditt köp.

Vad är skillnaden mellan garanti och reklamationsrätt?

En vanlig missuppfattning är att garanti och reklamationsrätt är synonyma med varandra, men så är inte fallet. Garanti är en frivillig tjänst från en butik eller ett varumärke medan reklamationsrätten alltid gäller oavsett om du har garanti eller inte. Reklamationsrätten löper alltså inte ut bara för att din garanti gör det.

Vid reklamation har du rätt att kräva en reparation av en defekt vitvara eller eventuellt ett helt nytt exemplar av din produkt om detta krävs, enligt Konsumentverket. Har företaget ingen möjlighet att reparera produkten har de rätt att ge dig ett prisavdrag så att du kan få den lagad av tredje part. I sista hand har du även rätt att lämna tillbaka produkten helt och hållet i utbyte mot pengarna tillbaka.

Hur lång reklamationsrätt har man för kyl- och frysskåp?

Reklamationsrätten för vitvaror gäller i tre år och innebär att du kan reklamera exempelvis ett kylskåp om det slutar att fungera som det ska. Detta gäller dock inte om du själv har orsakat felet.

När är det bra att ha en försäkring för din kyl och frys?

En försäkring är inte bra hjälpsam vid de tillfällen du behöver reparera eller byta ut en trasig kyl eller frys utan kan även vara praktisk om olyckan skulle vara framme. Skulle ditt kyl- eller frysskåp exempelvis orsaka en vattenläcka som kräver utbyte eller reparation av ditt golv så kan en försäkring hjälpa dig att täcka större delen av dessa kostnader.

Vissa försäkringar kan även ge dig rätt till ersättning av mat som blivit dålig i din kyl eller frys på grund av ett strömavbrott.

3 anledningar till att försäkra din kyl och frys

Vilka försäkringar finns det för kylar och frysar?

De allra flesta känner nog till att hemförsäkringen täcker mycket när det kommer till defekter och olyckor för vitvaror, men visste du att du ofta har en allriskförsäkring via ditt kreditkort? Denna täcker dessutom ofta mer än vad hemförsäkringen gör.

Här är de allra vanligaste typerna av försäkringar för kylar och frysar:

 • Hemförsäkring
 • Allriskförsäkring via ditt kreditkort
 • Produktförsäkring i samband med ditt köp

Vad täcker hemförsäkringen för kylar och frysar?

Vad hemförsäkringen täcker och hur mycket ersättning du har rätt till kan variera mellan olika försäkringsbolag. Gemensamt för i stort sett alla är dock att du behöver betala en självrisk för att få hjälp med ersättning. Även denna kan variera mellan olika bolag, men ligger ofta på 1500 kronor.

Generellt brukar de flesta hemförsäkringar täcka följande när det kommer till kylar och frysar:

 • Skador på grund av oväntade händelser: Detta kan inkludera brand, översvämning, inbrott eller andra oförutsedda skador.
 • Reparation eller ersättning: Om din kyl eller frys går sönder kan hemförsäkringen täcka kostnaderna för reparation eller ersättning av produkten.
   Detta innefattar dock många gånger en värdeminskning per gånget år av produkten.
 • Ersättning av mat: Om din kyl eller frys går sönder eller om ett strömavbrott orsakar att maten blir obrukbar kan du få ersättning för detta. 
Vad krävs för att du ska få ersättning från hemförsäkringen?

För att du ska ha rätt till ersättning från hemförsäkringen krävs alltid att du uppfyller vissa kriterier. Vid vattenläckor orsakade av kylar eller frysar krävs exempelvis oftast att du har ett läckage- eller droppskydd under som skyddar golvet och gör det enklare att upptäcka felet i tid.

För att få ersättning för mat som behöver slängas är det viktigt att du dokumenterar all mat som blivit dålig. Många försäkringsbolag vill gärna också att du kontaktar dem innan du slänger maten.

Vad täcker allriskförsäkringen hos kreditkort för kylar och frysar?

Allriskförsäkringar täcker olyckor som inträffar på grund av oförväntade händelser. Om du exempelvis skulle råka tappa eller skada ett nytt kylskåp under frakten hem eller råkar orsaka någon annan oavsiktlig skada på din kyl eller frys täcker allriskförsäkringen oftast detta.

Många kreditkort inkluderar en allriskförsäkring som täcker många självförvållade olyckor och skador för produkter som är betalade med kortet i fråga. Villkoren för allriskförsäkringarna varierar mellan olika kort och banker, men innefattar många gånger inga eller lägre självrisker i förhållande till hemförsäkringen.

Flera betal- och kreditkort kan även inkludera förlängda garantier på vitvaror så kontrollera gärna vad som gäller för ditt kort om oturen skulle vara framme.

Vad täcker en produktförsäkring för kyl- och frysskåp?

Många butiker erbjuder att köpa till en tilläggsförsäkring, eller så kallad produktförsäkring, när du köper nya vitvaror. Denna är ofta en form av allriskförsäkring (som gäller för en specifik produkt) och tecknas hos ett försäkringsbolag som butiken i fråga har ett samarbete med. 

De flesta produktförsäkringar som tecknas via butiker tar inte ut någon självrisk. En nackdel är dock att de oftast bara är giltiga i ett år.

Hur mycket produktförsäkringen kostar och vad den täcker skiljer sig åt, så var noga med att kontrollera exakt vad den ger ersättning för. Ofta täcks mycket av av punkterna i produktförsäkringen redan av försäkringar som du redan har.

Vissa butiker erbjuder en gratis provperiod på försäkringen som löper ut av sig själv om du inte förlänger den. Hemmy erbjuder exempelvis en månads fri allriskförsäkring via Easy Peasy Insurance när du köper ett kylskåp hos dem. 

Tänk på detta innan du tecknar en försäkring för kyl och frys

När man tecknar en försäkring är det viktigt att kontrollera exakt vad som ingår i ditt valda paket och vad som står i det finstilta. Finns det undantag och omständigheter som gör att försäkringen inte gäller?

Här är en lista över frågor att ställa till ditt försäkringsbolag angående vad de täcker när det kommer till kylar och frysar:

 1. Vilka typer av skador och fel täcker försäkringen? Täcker den exempelvis kostnader för om min kyl eller frys går sönder? 
 2. Finns det några specifika undantag jag bör vara medveten om? Är det till exempel några skador som inte täcks?
 3. Minskar ersättningen ju äldre min kyl och frys blir?
 4. Behöver jag betala någon självrisk? Hur mycket i så fall?
 5. Hur snabbt får jag ersättning? Behöver jag lägga ut för eventuella kostnader för fel som orsakas av min kyl eller frys?
 6. Täcker försäkringen matsvinn om mitt kyl- eller frysskåp går sönder?
 7. Hur länge gäller försäkringen och kan man förlänga den när den går ut?
 8. Vilka dokument eller bevis behöver jag tillhandahålla vid en skadeanmälan? Behöver jag spara alla kvitton?

Jämför olika försäkringar

Glöm inte att jämföra försäkringar mellan olika bolag då både villkor och pris kan skilja sig åt betydligt. Folksam erbjuder exempelvis nyvärde i ersättning för alla vitvaror upp till fyra år om man tecknar en bostadsrättsförsäkring hos dem medan If skadeförsäkring endast erbjuder detta om du har en stor hem- eller villaförsäkring, dessutom endast i två år.

Inför ditt köp av ett nytt kyl- och frysskåp

När du ska köpa ett nytt kyl- och frysskåp bör du se över dina befintliga försäkringar innan du genomför köpet. På så sätt vet du om du behöver lägga till en produktförsäkring i köpet eller inte.  

Är det något som du anser viktigt som visar sig inte täcks av dina befintliga försäkringar kan det vara klokt att lägga till en produktförsäkring via butiken. Dessa kostar oftast omkring 200 kronor per år och ger oftast skydd för problem som inte täcks av inkluderade garantier, reklamationsrätt och hemförsäkringar.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *