Energimärkning för torktumlare

Hur mycket el drar din torktumlare egentligen? Alla vitvaror har en energimärkning som visar hur energieffektiva de är. Detta ställer krav på leverantörerna att tillverka så energisnåla och miljövänliga produkter som möjligt samtidigt som det ökar medvetenheten hos oss konsumenter. I den här artikeln kikar vi närmare på hur man läser av energimärkningen för torktumlare!

Energimärkning för torktumlare
Innehållsförteckning

Hur energimärks torktumlare?

Torktumlare delas in i olika klasser beroende på hur mycket energi de gör åt med. Klasserna delas in efter en skala mellan A+++ till D, där torktumlare i klass D gör åt med allra mest energi. Torktumlare i klass A+++ är därmed allra energisnålast.

Idag är det endast torktumlare med värmepump som är tillräckligt energisnåla för att klassas som A++ samt A+++.

Läs även gärna vårt bäst i test av torktumlare där de mest energisnåla modellerna hamnade i toppen.

Energimärkningen visar så mycket mer än bara energiklass. Så här läser du av märkningen:

Hur ser enerigmärkningen ut?

Energimärkningen visar så mycket mer än bara energiklass. Så här läser du av märkningen:

  1. Pilen visar vilken klass torktumlaren tillhör, i detta fall A+++.
  2. Här visas hur många kilowattimmar som går åt per år. (Beräknat på 160 torkningar)
  3. Visar om torktumlaren drivs med el eller gas.
  4. Hur många minuter det tar för tvätten att bli torr.
  5. Visar hur stor kapacitet torktumlaren har, alltså hur många kilo tvätt som ryms per torkning
  6. Visar hur mycket buller torktumlaren ger ifrån sig.
  7. Skalan från A-G visar hur  effektivt kondensorn fångar upp vattnet. A är allra mest effektiv.

Olika typer av energimärkningar

2021 ändrades märkningen för vissa vitvaror för att ställa högre krav på leverantörerna, men också för att göra märkningen ännu tydligare för konsumenterna.

Den nya energimärkningen påverkade inte torktumlare, men däremot kombimaskiner. Maskiner som fungerar både som tvättmaskin och torktumlare har alltså en annan energimärkning. Detsamma gäller även för exempelvis kylar, frysar och diskmaskiner. Energiklasserna för dessa produkter rangordnas istället mellan A-G, utan några plustecken.

Den nya energimärkningen kommer dock att gå över till att gälla alla vitvaror i ett senare skede.

Hur läser man av energimärkningen för diskmaskiner?

Precis som för torktumlare anger energimärkningen för diskmaskiner också energiklass och ljudnivå. Energiklasserna rangordnas dock annorlunda vilket innebär att en diskmaskin med ”energiklass A” ligger allra högst upp på skalan medan en torktumlare med samma energiklass endast anses vara medelmåttig när det kommer till dess elförbrukning.

Övriga faktorer som går att läsas av på diskmaskinens energimärkning är elförbrukningen angiven i kilowattimmar, längd för ekoprogrammet, vattenförbrukning per diskomgång samt antal diskkuvert som får plats i maskinen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *