Energimärkning för torktumlare

Hur mycket el drar din torktumlare egentligen? Alla vitvaror har en energimärkning som visar hur energieffektiva de är.

Detta ställer krav på leverantörerna att tillverka så energisnåla och miljövänliga produkter som möjligt samtidigt som det ökar medvetenheten hos oss konsumenter.

I den här artikeln kikar vi närmare på hur man läser av energimärkningen för torktumlare!

Hur energimärks torktumlare?

Torktumlare delas in i olika klasser beroende på hur mycket energi de gör åt med. Klasserna delas in efter en skala mellan A-D, där torktumlare i klass D gör åt med allra mest energi.

Maskiner i klass A är alltså de som gör åt med allra minst energi. Klass A delas i sin tur in i A, A+, A++ samt A+++.

Idag är det endast torktumlare med värmepump som är tillräckligt energisnåla för att klassas som A++ samt A+++.

Läs även gärna vårt bäst i test av torktumlare där de mest energisnåla modellerna hamnade i toppen.

Hur ser enerigmärkningen ut?

Energimärkningen visar så mycket mer än bara energiklass. Så här läser du av märkningen:

  1. Pilen visar vilken klass torktumlaren tillhör, i detta fall A+++.
  2. Här visas hur många kilowattimmar som går åt per år. (Beräknat på 160 torkningar)
  3. Visar om torktumlaren drivs med el eller gas.
  4. Hur många minuter det tar för tvätten att bli torr.
  5. Visar hur stor kapacitet torktumlaren har, alltså hur många kilo tvätt som ryms per torkning
  6. Visar hur mycket buller torktumlaren ger ifrån sig.
  7. Skalan från A-G visar hur  effektivt kondensorn fångar upp vattnet. A är allra mest effektiv.

Olika typer av energimärkningar

2021 ändrades märkningen för vissa vitvaror för att ställa högre krav på leverantörerna, men också för att göra märkningen ännu tydligare för konsumenterna.

Den nya energimärkningen påverkade inte torktumlare, men däremot kombimaskiner. Maskiner som fungerar både som tvättmaskin och torktumlare har alltså en annan energimärkning. Denna klassas istället mellan A-G, utan några +märkningar.

Den nya energimärkningen kommer dock att gå över till att gälla alla vitvaror i ett senare skede.

Innehållsförteckning