Välj rätt energiklass för diskmaskinen (Tips & prisskillnad)

Genom att välja rätt energiklass håller du nere på driftkostnaderna för diskmaskinen vilket i det långa loppet kan göra stor skillnad på elräkningen. Dessutom är diskmaskiner med låg energiförbrukning snällare mot miljön.

Vi hjälper dig att välja rätt energiklass för din nya diskmaskin genom att förklara skillnaden både i eldrift och kostnader mellan olika energiklasser.

Välja rätt energiklass för diskmaskinen
Innehållsförteckning

Vad är energiklass?

Energiklassen för vitvaror anger dess energieffektivitet och miljöpåverkan. Sedan 2021 rangordnas energiklasserna för diskmaskiner på en skala från A (högst effektivitet) till G (lägst effektivitet). Diskmaskiner med energiklass A förbrukar alltså allra minst el medan modeller med energiklass G förbrukar allra mest och har mest negativ påverkan på växthuseffekten.

Innan man köper en ny diskmaskin är det viktigt att vara medveten om vilken energiklass den har eftersom det påverkar driftkostnaderna av den. Generellt gäller dock att en diskmaskin med bättre energiklass kostar mer än en sämre klassad modell. Det gäller därför även att ta hänsyn till prisskillnaden när man jämför driftkostnaderna för att kunna avgöra hur prisvärd en diskmaskin verkligen är. 

Hur vet man hur mycket el en diskmaskin förbrukar?

Hur mycket el en diskmaskin förbrukar står alltid angivet på diskmaskinens energimärkning, där även energiklassen står angiven. Elförbrukningen på energimärkningen anges alltid i kilowattimmar (kWh) per hundra cykler, alltså hundra körda diskprogram. Detta skiljer sig alltså exempelvis från energimärkningen på kylar och frysar där elförbrukningen anges i kilowattimmar per år.

För att räkna ut hur mycket el din diskmaskin gör av med behöver du veta ungefär hur många diskomgångar du kör per år. Hundra cykler motsvarar ungefär ett kört program var fjärde dag vilket är lågt räknat. Många familjer kör diskmaskinen minst en gång per dag även om detta självklart varierar beroende på hur många man är i hushållet.

Den årliga elförbrukningen för en diskmaskin som körs varje dag och som förbrukar 54 kWh per 100 cykler motsvarar 197,1 kWh (0,54×365). Observera dock att det är ekoprogrammets förbrukning som avses på energimärkningen vilket är det mest energisnåla valet. Ett automatiskt diskprogram drar exempelvis mellan 30-47% mer el enligt Energimyndigheten vilket skulle motsvara mellan 256,23-289,74 kWh.

Bilden visar hur man räknar ut hur många kWh en diskmaskin drar (om den körs varje dag).

Hur mycket kostar det att köra en diskmaskin?

För att ta reda på hur mycket det kostar att köra en diskmaskin behöver du ta reda på vad du har för elkostnad och sedan gångra detta med antalet kilowattimmar som din diskmaskin gör av med. För att göra uträkningen så rättvis som möjligt bör du räkna med den totala elkostnaden, inklusive exempelvis elöverföringsavgifter, och inte bara själva elpriset. Glöm inte att även addera kostnaden för vattnet som går åt om du själv betalar för detta. Antalet liter som går åt per diskcykel står angiven på energimärkningen.

Elförbrukningen står dock för den största delen av driftkostnaden och är den viktigaste att ha koll på. Mina egna elkostnader för november månad 2023 enligt avtal med Vattenfall och Göteborgs Energi ser ut som följer:

Elpris 129,09 öre, elcertikat 1,4 öre, påslag 7 öre, elöverföringsavgift 34,75 öre, energiskatt 49 öre och moms 55,31 vilket tillsammans motsvarar 276,55 öre/kWh. Detta innebär att en diskmaskin med energiklass A som förbrukar 54 kWh per 100 cykler skulle kosta omkring 1,49 kronor per omgång och 543,85 kronor i eldrift årligen då jag i genomsnitt kör ett program varje dag.

I punktlistan nedan kan ni se skillnaden i pris mellan energiklasserna A-F (G finns knappt att få tag på idag. Energiförbrukningen för energiklasserna är ungefärlig och avser ekoprogrammet:

 • Energiklass A: 1,49 kronor per cykel eller 543,85 kronor per år
 • Energiklass B: 1,77 kronor per cykel eller 646,05 kronor per år
 • Energiklass C: 2,04 kronor per cykel eller 744,6 kronor per år
 • Energiklass D: 2,32 kronor per cykel eller 846,8 kronor per år
 • Energiklass E: 2,6 kronor per cykel eller 949 kronor per år
 • Energiklass F: 2,88 kronor per cykel eller 1051,2 kronor per år

Diagrammet nedan visar även skillnaden mellan elkostnaden (per cykel) för diskmaskinens eko- och autoprogram.

Hur mycket det kostar att köra en diskmaskin - Stapeldiagram för elkostnader
Elkostnad per diskcykel för olika energiklasser. Beräkningarna är gjorda enligt avtal med Vattenfall och Göteborgs Energi för november 2023 och avser elpris, påslag, elcerifikat, elöverföring, energiskatt och moms.

Ta hjälp av produktkalkylen

Om du vill slippa att räkna ut driftkostnaden själv kan du även ta hjälp av produktkalkylen som är framtagen av Europeiska Unionen. Produktkalkylen tar själv fram uppgifterna för produktens energimärkning genom att du fyller i dess varumärke och modellnamn. Därefter behöver du bara fylla i inköpspriset för maskinen samt hur ofta du diskar så räknar produktkalkylen ut hur mycket diskmaskinen kostar i drift per år.

Produktkalkylen gör sina beräkningar med snittpriserna för el och vatten under 2021, men du kan även fylla i dina egna priser för att få en ännu mer korrekt bedömning. 

Hur skiljer sig elförbrukningen mellan olika energiklasser?

Elförbrukningen mellan varje energiklass är inte jättestor och skiljer egentligen bara några kilowattimmar. I klass A ligger många diskmaskiner (60 centimeter i bredd) på omkring 54 kilowattimmar medan majoriteten av lika stora diskmaskiner i klass B ligger på omkring 64 kilowattimmar. I längden kan dessa ”få” kilowattimmar dock göra stor skillnad och hoppar man över flera energiklasser blir skillnaden i elförbrukning och kostnad snabbt påtaglig.

Punktlistan nedan visar hur mycket el en diskmaskin förbrukar för varje energiklass. Antalet kilowattimmar som visas för varje klass är ungefärlig och kan skilja sig +/- någon kilowattimme inom samma klass:

 • Energiklass A: 54 kWh
 • Energiklass B: 64 kWh
 • Energiklass C: 74 kWh
 • Energiklass D: 84 kWh
 • Energiklass E: 94 k Wh
 • Energiklass F: 104 kWh

Är det värt att köpa en diskmaskin med bästa energiklass?

Att köpa en diskmaskin med bästa energiklass är alltid värt det ur miljösynpunkt, men kostnadsmässigt behöver det inte alltid vara det. Väljer du exempelvis mellan två olika modeller i klass A eller B skiljer driftskillnaden endast omkring 100 kronor per år enligt tidigare exempel. Under en livslängd på 10 år skulle detta innebära en differens på 1000 kronor. Oftast skiljer inköpspriset mellan klass A och B betydligt mer än så vilket ur ett kostnadsperspektiv inte nödvändigtvis gör det värt att köpa en diskmaskin med bästa energiklass.

Det gäller självklart även att överväga andra faktorer som kan påverka priset. Diskmaskinen i klass A med en högre prislapp kanske även har mer avancerade funktioner som väger upp lite för prisskillnaden. Det är helt enkelt upp till var och en att avgöra vad man tycker är värt det och inte.

Finns det några nackdelar med att välja en bästa energiklass?

Den största nackdelen med att köpa en diskmaskin i energiklass A är att inköpspriset är högre än de lägre energiklasserna. Diskmaskiner i energiklass A finns dessutom endast i ett väldigt begränsat utbud än så länge. Allteftersom efterfrågan på energieffektivitet ökar kommer utbudet dock garanterat att öka snabbt de kommande åren.

Minskar högre energiklass diskmaskinens effektivitet?

En vanlig missuppfattning är att diskmaskiner med bättre energiklass inte rengör disken lika effektivt som de med sämre energiklass. Detta stämmer inte, men däremot är ekoprogrammet (som är det mest energieffektiva för alla energiklasser) inte alltid lika effektivt då det körs i lägre temperatur än de flesta andra program.

Vad mer bör man tänka på innan man köper en ny diskmaskin?

Förutom att ta hänsyn till vilken energiklass din nya diskmaskin ska ha finns det även flera andra viktiga faktorer som är avgörande för att du ska välja rätt. Du bör exempelvis kontrollera att den rymmer tillräckligt många kuvert för ditt hushåll, att den håller en lagom ljudnivå, att inredningen passar ditt diskgods samt att den har diskprogram och tillval som passar ditt diskningsbehov.

Vill du exempelvis kunna diska mycket grytor och ugnsformar i diskmaskinen kan det vara praktiskt med en diskmaskin med intensivzon och vill du kunna maskindiska finglas bör du välja en modell med ett extra skonsamt program. Om du ska köpa en integrerad diskmaskin kan det även vara bra att välja en modell med wifi eller timelight då du annars inte kan se hur lång tid det är kvar på programmet.

Tänk på att alltid välja en diskmaskin vars helhet stämmer allra bäst in på dina krav. Är du ute efter en så energisnål diskmaskin som möjligt, men inte hittar någon diskmaskin i energiklass A som prickar i dina övriga önskemål i ljudnivå, inredning, program och/eller funktioner så kan det exempelvis vara värt att gå ned en energiklass om det innebär att användarupplevelsen blir bättre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *